ACTANET Marcin Gruszka
Chopina 29/3
41-600 Świętochłowicee
Tel. 785 465 194
e-mail: kontakt@actanet.pl
Baza poszukiwań

 

• księgi parafialne – metryki chrztów, ślubów i zgonów,

• dokumenty archiwów państwowych

• dokumenty archiwów archidiecezjalnych,

• dokumenty archiwów przy zborach,

• dokumenty z Urzędów Stanu Cywilnego,

• księgi grodzkie i ziemskie,

• księgi sądowe i hipoteczne,

• rejestry podatkowe,

• rejestry poborowe,

• rejestry podymnego,

• spisy ludności

• dzieła z zakresu genealogii,

• legitymacje szlacheckie,

• korespondencja,

• cmentarze,

• inne źródła

Wycena dostosowana jest do indywidualnych oczekiwań klienta. Jednak w całym procesie należy liczyć się z następującymi kosztami:

- koszty kwerendy genealogiczne w Archiwach Państwowych (opłaty pobiera Archiwum),

- koszty opłat za wykonanie kserokopii lub zdjęcia w Archiwach,

- koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowań przy kwerendach wyjazdowych,

- koszty transkrypcji i translacji dokumentów łacina, język niemiecki,

- koszty dostępu do internetu, koszty połączeń telefonicznych konieczność umawiania się na wizyty, sprawdzanie dostępnoąci źródeł itp.,

- przepisanie informacji i wydruk,

- godziny na rozpoznanie tekstów, dopasowywanie osób, weryfikację danych, uwzględnianie zmian pisowni na przestrzeni wieków itd.