ACTANET Marcin Gruszka
Chopina 29/3
41-600 Świętochłowicee
Tel. 785 465 194
e-mail: kontakt@actanet.pl
Czas realizacji

Realizacja przedsięwzięcia podzielona jest na kilka etapów, po każdym z nich zdajemy Państwu szczegółowe sprawozdanie z osiągnięć i poczynionych postępów. O terminach realizacji poszczególnych etapów decydują w znacznej mierze rozproszenie materiałów archiwalnych na terenie Polsk, jak również poza jej granicami oraz wstępnie przekazane informacje stanowiące podstawę do rozpoczęcia poszukiwań. Dotarcie do poszczególnych archiwów wymaga czasu na dojazdy, kwerendę źródłową, tłumaczenie i opracowanie zbiorów. Przy niekompletnych informacjach praca, często zajmuje całe tygodnie i miesiące, dodatkowo w niektórych archiwach można dziennie zamówić jedynie ograniczoną ilość dokumentów, co wydłuża cały proces pracy. Dlatego przekazanie nam możliwie jak największej ilości informacji o rodzinie – podanie miejscowości i dat wpływa znacząco na skrócenie czasu przeznaczonego na poszukiwania.

Wycena dostosowana jest do indywidualnych oczekiwań klienta. Jednak w całym procesie należy liczyć się z następującymi kosztami:

- koszty kwerendy genealogiczne w Archiwach Państwowych (opłaty pobiera Archiwum),

- koszty opłat za wykonanie kserokopii lub zdjęcia w Archiwach,

- koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowań przy kwerendach wyjazdowych,

- koszty transkrypcji i translacji dokumentów łacina, język niemiecki,

- koszty dostępu do internetu, koszty połączeń telefonicznych konieczność umawiania się na wizyty, sprawdzanie dostępnoąci źródeł itp.,

- przepisanie informacji i wydruk,

- godziny na rozpoznanie tekstów, dopasowywanie osób, weryfikację danych, uwzględnianie zmian pisowni na przestrzeni wieków itd.