Nasze usługi są dostosowane specjalnie dla potrzeb szkół i przedszkoli. Z naszego doświadczenia wynika, że praktyka wysyłania pracowników, do których obowiązków należy nie tylko opieka nad dokumentacją archiwalną na szkolenia z zakresu zarządzania archiwum zakładowym jest tylko pozorną oszczędnością. W większości przypadków, z którymi spotkaliśmy się w trakcie pracy, osoby po szkoleniu nie są w stanie w sposób fachowy wywiązać się z nałożonych na nich dodatkowych obowiązków. Tym samym wszelkie usługi archiwistyczne zlecone profesjonalnej firmie, w tym opieka nad archiwum zakładowym, są inwestycją, która przyniesie spodziewane efekty. Dzięki opiece nad archiwum sprawowanym przez naszą firmę, gwarantujemy stały kontakt oraz wyjaśnianie wszelkich niuansów i problemów w postępowaniu z dokumentacją. Skorzystanie z naszych usług będzie korzystne również dla pracownika, który do tej pory zajmował się archiwum (zwykle tymi powinnościami obciążane są osoby pracujące w sekretariacie), ponieważ dodatkowe obowiązki nie będą odciągały go od jego codziennych zadań.

W związku z koniecznością stworzenia Instrukcji Kancelaryjnej,  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji Archiwalnej wynikającej z przepisów prawnych nałożonych na placówki oświatowe, proponujemy także profesjonalne przygotowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych, dostosowanych wyłącznie do potrzeb Państwa szkoły czy przeszkola. Jednocześnie zapewniamy, że w ramach kosztów sporządzenia instrukcji, nanosimy stosowne poprawki po ekspertyzie przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe.

Oferujemy Państwu ponadto usługi: porządkowania dokumentów, niszczenia akt, tworzenia archiwum zakładowego od podstaw(m. in. wyposażenie w regały), a także prowadzenie zakładowego archiwum internetowego, które w przyjazny i prosty dla użytkownika sposób, gwarantuje błyskawiczny dostęp do zgromadzonej dokumentacji. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu i usprawnienie działania administracyjnego.

Oto przykładowe archiwum zakładowe(szkolne,przedszkolne), które przygotowaliśmy pod napływającą dokumentację:

VI LO w Katowicach

VI LO w KatowicachVI LO w Katowicach

VI LO w KatowicachOto przykładowe archiwum zakładowe(szkolne,przedszkolne), które zostało stworzone przez nas:

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie

Miejski Zespół Szkół nr 3 w BędzinieMiejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie

Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie