Firmy oraz instytucje, które pojęły się z nami współpracę:
 • Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chorzowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 3 w Chorzowie
 • Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie
 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. J. Lompy w Chorzowie
 • Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich
 • Szkoła Podstawowa w Bargłówce
 • Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
 • Szkoła Podstawowa w Kozłowie
 • Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach
 • Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach
 • Gminne Przedszkole w Bargłówce
 • Gminne Przedszkole w Rachowicach
 • Gminne Przedszkole w Smolnicy
 • Gminne Przedszkole w Sierakowicach
 • Gminne Przedszkole w Kozłowie
 • Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach
 • Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie
 • Miejskie Przedszkole w Sławkowie
 • Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 17 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Nr 19 w Świętochłowicach
 • I Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Świętochłowicach
 • Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
 • Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach
 •  Przedszkole Miejskie Nr 1 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 7 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 8 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 9 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 11 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 12 w Świętochłowicach
 • Przedszkole Miejskie Nr 13 w Świętochłowicach
 • Poradnia Psychologiczno-  Pedagogiczna w Świętochłowicach
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
 • Publiczne Przedszkole nr 5 w Jastrzębiu – Zdrój
 • Publiczne Przedszkole nr 7 w Jastrzębiu – Zdrój
 • Publiczne Przedszkole nr 14 w Jastrzębiu – Zdrój
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu - Zdrój
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku
 • IX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  w Katowicach
 • VI Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
 • Zespół Szkół nr 4 w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Katowicach
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
 • PULS-MED. SP. Z O.O. w Katowicach
 • Dom Dziecka Tęcza w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa w Puńcowie
 • Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie
 • Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
 • Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Będzinie
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie
 • Gimnazjum nr 1 w Będzinie
 • Gimnazjum nr 3 w Będzinie
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie
 • Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie
 • Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej w Będzinie
 • Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr 11 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr 29 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr 35 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr 38 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr 43 w Bielsku-Białej
 • Przedszkole nr 52 w Bielsku-Białej
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej
 • Zespół Placówek Oświaty w Boronowie
 • Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie
 • Zespół Szkół nr 1  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie
 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Myszkowie
 • Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach
 • Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach
 • Zespół Szkół nr 1 w Tychach
 • Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 • Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach
 • Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 30 w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
 • Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  im. Konrada Mańki w Lublińcu
 • Nadleśnictwo Ruszów
 • Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Zabrzu
 • Przedszkole nr 12 w Zabrzu
 • Przedszkole nr 23 w Zabrzu
 • Przedszkole nr 29 w Zabrzu
 • Przedszkole nr 38 w Zabrzu
 • Przedszkole nr 39 w Zabrzu
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Zabrzu
 • Zespół Szkół w Żarkach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini
 • I Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich
 • Publiczne Przedszkole nr 14 w Studzionce
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Ćwiklicach
 • Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
 • II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie
 • Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
 • Przedszkole Miejskie nr 23 w Gliwicach
 • Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
 • Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku
 • Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
 • Przedszkole nr 17 w Rybniku
 • Przedszkole nr 23 w Rybniku
 • Przedszkole nr 25 w Rybniku
 • Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 39 w Rybniku
 • Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach
 • Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
 • Szkoła Podstawowa im Jerzego Kukuczki w Kalnej
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żywcu
 • Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Sosnowcu
 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Sosnowcu
 • Przedszkole Miejskie nr 38 w Sosnowcu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
 • Szkoła Podstawowa w Porębie
 • Zespół Szkół w Drogomyślu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie-Śląskim
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im Jana Pawła II w Rudzicy
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
 • Szkoła  Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Siemoni
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach - Zdroju
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach - Zdroju
 • Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach - Zdroju
 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
 • Miejskie Przedszkole nr 21 w Częstochowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 w Częstochowie
 • Zespół Szkół w Ozimku
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Lista przykładowych referencji: