Właściciel firmy ACTANET jest absolwent Wydziału Nauk Społecznych na kierunku historia ze specjalizacją archiwistyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, który jako jeden z nielicznych w Polsce prowadzi przez cały cykl kształcenia zajęcia teoretyczne i praktyczne w Archiwum Państwowym w Katowicach. W związku z tym nabyte umiejętności i doświadczenie pozwalają na biegłość w postępowaniu z dokumentacją aktową, jak również zapewniają dobrą orientację w kwestiach przepisów prawnych, regulujących działanie archiwum.

Posiadamy certyfikat wydany przez ABW, potwierdzający uprawnienia do pracy z dokumentacją zawierającą informacje niejawne na poziomie zastrzeżonym.

W swojej działalności zapewniamy całkowitą poufność i gwarancję bezpieczeństwa opracowywanych dokumentów.