I Szkolenia BHP

Każdy nowy pracownik zgodnie z prawem przed przystąpieniem do pracy musi odbyć wstępne szkolenie BHP. Zapisz nowego pracownika na szkolenia wstępne, a starego na szkolenia okresowe.

Programy naszych szkoleń spełniają wymogi prawne – co więcej uwzględniają charakter stanowiska pracy oraz specyfikę firmy co jest ważne przy kontroli PIP.

Szkolenia prowadzimy w siedzibie klienta lub innej ustalonej lokalizacji.

Po szkoleniu otrzymają Państwo komplet dokumentów wymaganych przez przepisy prawa np. przy kontroli PIP lub wypadku w pracy.

 II Nadzór

Proponujemy pełny outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.). Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

III Ocena ryzyka zawodowego

Masz nowe stanowiska pracy - zleć nam wykonanie oceny ryzyka zawodowego.

Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi być poinformowany o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego: • dla nowych i obecnych stanowisk pracy
 • po zmianie organizacji pracy
 • po zmianie procesów technologicznych
 • po zmianie środków ochrony
 • w przypadku ciężkiego lub zbiorowego wypadku

IV Wypadek przy pracy

Twój pracownik miał wypadek! Nie zwlekaj masz 14 dni!

Zleć nam sporządzenie dokumentacji powypadkowej lub przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Prawidłowe opracowanie dokumentacji powypadkowej wymaga znajomości druków i procedur.

Skorzystaj z naszego doświadczenia - pomożemy Ci przy wypadku: • ustalić klasyfikację prawną wypadku
 • udokumentować wyjaśnienia od poszkodowanych oraz świadków wypadku
 • określić przyczyny wypadku
 • sporządzić protokół powypadkowy
 • wypełnić kartę wypadku
 • założyć rejestr wypadków w pracy
 • opracować kartę statystyczną wypadku GUS

Opłaca się współpracować z nami na stałe.

Dzięki nadzorowi BHP naszym stałym klientom oferujemy rozszerzony zakres usług podczas postępowania wypadkowego - dodatkowo pomagamy: • koordynować pracą zespołu powypadkowego
 • zebrać dokumentację fotograficzną miejsca wypadku
 • opracować zarządzenia powypadkowe
 • przygotować dokumentację wymaganą przez ZUS
 • ponadto uczestniczymy przy powypadkowej kontroli PIP i PIS

Wypadek jest zawsze ostrzeżeniem dla pracodawcy i przeżyciem dla pracownika. Ważne jest zlecenie postępowania powypadkowego profesjonalistom.

V Ergonomia

Zamów audyt ergonomii środowiska pracy.

Obniż koszty związane z wypadkami lub chorobami zawodowymi. Spraw, aby Twoi pracownicy pracowali wydajniej i bezpieczniej.

Doradzamy jak poprawić środowisko pracy i wskazujemy elementy, którenależy zmienić na stanowiskach pracy i w ich otoczeniu.

Dzięki prawidłowej ergonomii: • zwiększysz wydajność pracowników
 • optymalnie wykorzystasz czas pracy
 • podniesiesz bezpieczeństwo BHP
 • zmniejszysz koszty związane z wypadkami i chorobami zawodowymi
 • ograniczysz ilość błędów popełnianych w pracy
 • poprawisz satysfakcję wśród pracowników
Adres: ul. Chopina 29/3 41-600 Świętochłowice | e-mail: kontakt@actanet.pl | Telefon: +48 785465194